OGIEF

is de bouwkundige term voor een spitsboog, een kruisrib of een houten gewelfrib. Het woord stamt af van het Middel-Franse woord augive. Dit woord vindt zijn herkomst in het Latijnse augere, dat ‘toevoegen’ of ‘versterken’ betekent. Toegevoegde waarde voor en versterking of ondersteuning van uw bouwplannen en/of onderneming: dat is waar OGIEF voor staat.

OGIEF

Bouwmanagement werkt voor uiteenlopende klanten: aannemers, architecten, projectontwikkelaars, beheerders enzovoort. Ik bied mijn klanten een scala van adviesdiensten

Het dienstenpakket van OGIEF Bouwmanagement richt zich op:

Bouwmanagement

 • Projectmanagement
 • Kostenmanagement
 • Planning en voortgangsbewaking
 • Directievoering

Interim-management

 • Reorganisatie
 • Certificering
 • Rijkskantoor de Knoop

  Rijkskantoor de Knoop;

 • Het Gelders Huis te Arnhem

  Het Gelders Huis te Arnhem

 • Hoge school Utrecht

  Hoge school Utrecht

 • Project Ministerie van financien

  Ministerie van financien 

 • Project Centraal station Den Haag

  Centraal station Den Haag

 • Project Ziggodome

  Ziggodome

 • Project Centrumplan Wassenaar

  Centrumplan Wassenaar

 • Project Karwei

  Karwei